Katja Engelkamp

Interim manager

Verandering vraagt lef en loslaten. En om organiseren van een collectief besef dat de verandering tot iets mooiers leidt, dat past in de context van de organisatie. Ik creëer een omgeving, waarin de noodzaak tot verandering door managers en medewerkers wordt gezien, begrepen en als het ware wordt ‘doorleefd’. Daarvoor is nodig dat mensen hun rol mogen spelen, fouten maken (durven experimenteren) en vertrouwen krijgen. Ik zorg voor dat klimaat. Ik ben transparant, ook wanneer het een beetje pijn doet, lach en deel veel en breng mijn energie en enthousiasme over. En omdat ik het echt meen, gaan mensen graag met me mee.

Expertise(s)

Identificeren van oplossingsrichtingen voor organisatievraagstukken; leiden van veranderingen; in de ‘kantoortuin’ breng ik professionals en managers tot bloei.

2019
Vorige HoPper
Volgende HoPper
Volgende HoPper