Saskia Mensink

Mensen willen niet horen hoe het moet… wat wel werkt is ze in staat stellen hun eigen ontwikkeling of verbetering te realiseren. In een sfeer van vertrouwen, met ruimte om te experimenteren en fouten te maken, binnen heldere kaders. In de afgelopen jaren heb ik verschillende project -en interim rollen vervuld, en daarbij teams succesvol begeleid bij het veranderen van hun processen en de sturing daarop. Mijn stijl daarbij is persoonlijk, nuchter en pragmatisch. Gebruik makend van Lean & Agile methodes omdat deze leiden tot concrete resultaten die de klant echt op de eerste plaats zetten.

Expertise(s)

Interim management, projectmanagement, implementeren van veranderingen

2017
Vorige HoPper
Volgende HoPper
Volgende HoPper