Wendbare Organisatie

Bouwen aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie?

Neem nu contact op!

Wat is een wendbare organisatie?

Een wendbare organisatie is een organisatie die in staat is om in te spelen op interne en externe invloeden. Het is een organisatie met een wendbare strategie én executie. Een organisatie die georganiseerd is rondom klantwaarde en leert door kortcyclisch te sturen en continu te verbeteren. Een organisatie die voortdurend inspeelt op de kansen die digitalisering, nieuwe technologie en de beschikbaarheid van steeds meer data bieden.  

Waarom wendbaar worden?

Denk aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die aansluiten op wat de wereld vandaag én morgen nodig heeft, duurzame verdienmodellen die verder gaan dan aandeelhouderswaarde én nieuwe manieren van werken die positief bijdragen aan het realiseren van ESG doelstellingen. Wendbare organisaties zijn dus relevant voor klanten, competitief in de markt en daarmee toekomstbestendig.

Maar hoe transformeer je nu naar een wendbare organisatie? 

Transformeren naar een wendbare organisatie

Om naar een wendbare organisatie te transformeren, worden de volgende 7 stappen doorlopen.

 1. Bepaal gedeeld beeld
  • Bepaal het gedeelde beeld, het veranderverhaal en de veranderaanpak op C-level.
 2. Stel change team samen
  • Stel een multidisciplinair change team samen en bepaal de change roadmap.
 3. Beschrijf situatie nu en straks
  • Beschrijf hoe besturing, werkwijze, gedrag, leiderschap en cultuur van de organisatie nu en straks eruitzien.
 4. Identificeer de waardestromen
  • Identificeer de waardestromen in de organisatie, bepaal waar en hoe je begint en met welke snelheid je wil transformeren, gefaseerd of ineens.
 5. Analyseer strategievormingsproces
  • Analyseer hoe je strategievormingsproces nu is ingericht en of en hoe dit nog past bij de beoogde transformatie.
 6. Richt portfoliomanagement in
  • Richt voor één of meerdere waardestromen portfoliomanagement en veranderinitiatieven in.
 7. Verbeter continu
  • Leer door continu te verbeteren, aan te passen en zo de organisatie te kantelen.

Transformatie is geen one-size-fits-all aanpak

Het transformeren naar een wendbare organisatie is een complex proces met veel variabelen. Er bestaat dus geen one-size-fits-all aanpak. Bij House of Performance zien we op hoofdlijnen bovengenoemde stappen, maar kijken we altijd naar de context. Hoe hoog is de urgentie om wendbaar te worden? Welk deel van je organisatie heeft dat precies nodig? Hebben bepaalde bedrijfsonderdelen meer baat bij operational excellence? Wat zijn je besturingsvraagstukken? Hoe speelt organisatiecultuur een rol? We kijken dus naar wat jouw organisatie nodig heeft, ontwikkelen gezamenlijk een aanpak die past en sturen gaandeweg bij waar nodig.

Organisaties die wij begeleiden bij hun transformatie naar een wendbare organisatie

Case Unicef

Case: UNICEF Nederland – Leiderschapsontwikkeling in organisatietransformatie

UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen. UNICEF komt op voor de rechten van deze kinderen.  Als ‘s werelds grootste kinderrechten organis...

Lees verder

Case Wendbaarheid en klantgerichtheid vergroten

Case: ProRail – Agile transformatie

...

Lees verder

Case

Case: Jaarbeurs – Slimmer samenwerken, sneller klantwaarde leveren

De Afdelingen Merken & Content en Marketing werken in elf brandteams samen om eigen, winstgevende beurzen te organiseren. De ambitie van de Jaa...

Lees verder

Case Case: ProRail - Professionaliseren Agile Werken

Case: ProRail – Professionaliseren Agile Werken

...

Lees verder

Transformeren naar een wendbare organisatie?

Wordt het realiseren van jouw jaarplan gehinderd door teveel afhankelijkheden? Zijn er binnen jouw organisatie te veel conflicterende belangen tussen verschillende bedrijfsonderdelen? Is er onvoldoende zicht op waar iedereen binnen jouw organisatie zich mee bezig houdt? Zijn er te veel wensen vanuit de business en loopt de ICT backlog over? Of loop je steeds verder achter op je concurrenten? Dan kan het vergroten van de wendbaarheid bijdragen aan het oplossen van deze problemen. Meer weten? Neem contact met ons op!

House of Performance. Impactmakers.

Wij zijn Impactmakers. En wij creëren de beweging die ertoe doet.​ Met ervaring, kennis en kunde.​​ Gedreven tot de beoogde verbetering er is én standhoudt.​

Wij staan naast je, en gaan met je aan de slag.​ Zo nodig met de voeten in de modder.​ Want wij geloven in de kracht van samen. Vanuit gelijkheid het echte gesprek voeren. Open en eerlijk. ​Over je organisatie, je resultaten en je toekomst.

​Wij ondersteunen waar het kan, en confronteren waar het moet. ​Altijd met het oog op de gewenste verbetering.​ Zo maken we samen impact.​

Wij zijn House of Performance. Impactmakers.