Datagedreven werken

Met datagedreven werken sneller acteren en besluitvorming verbeteren

Neem contact op

Wat is datagedreven werken?

Data, dáár moeten we iets mee”, je hebt het vast wel eens iemand in jouw organisatie horen zeggen. Of misschien roep je het zelf al een tijdje. Maar als je het hebt over datagedreven werken, wat is dat dan precies? Over welke data gaat het en wat kun je daarmee in de praktijk?  Datagedreven organisaties zijn beter in staat om te anticiperen en vooruit te lopen op ontwikkelingen in de markt. House of Performance helpt organisaties sneller te acteren en betere besluiten te nemen door data en mensen bij elkaar te brengen en een datagedreven cultuur te creëren. Dat noemen wij datagedreven werken.

Data in de dagelijkse praktijk

Iedereen werkt datagedreven. Je neemt immers continu beslissingen op basis van gegevens. Dat doe je ook op je werk.

Veel organisaties waarmee wij samenwerken, willen beter gebruik maken van de data die binnen hun organisatie al beschikbaar is. Zij investeren in techniek, zoals datafundamenten en statisch slimme producten. Een succesvolle implementatie van datagedreven werken loopt echter vast: er is onvoldoende aansluiting op de huidige techniek, werkwijzen of organisatie zelf.

Wat ontstaat is een complex en ongrijpbaar fenomeen. Door te investeren in de techniek en niet in de aansluiting op de organisatie, komt data analytics als specialisme buiten de kern van de bedrijfsvoering te staan. Er ontstaat niet alleen letterlijk een afstand in locatie, maar ook figuurlijk in taalgebruik en wederzijds begrip. Resultaat? Veel onbenut potentieel.

Wil jij wel optimaal gebruik maken van beschikbare data binnen jouw organisatie?

Pak het dan anders aan!

  1. Zorg voor een gedeelde taal en doelen.
  2. Werk slim samen.
  3. En besef: in iedereen schuilt een data scientist.

In de kern gaat het om een veranderproces

Het gaat primair om een veranderproces.

De start van datagedreven werken is volgens House of Performance de realisatie dat in de kern om een veranderproces gaat. Wij bieden jouw organisatie begeleiding en advies om deze verandering te realiseren. Het begint met het in kaart brengen van de primaire processen en de bijbehorende informatiebehoefte. Welke informatie helpt om nog betere besluiten te nemen? Welke inzichten helpen om gericht en meetbaar te verbeteren? Deze analyse doen wij voor een organisatie gemiddeld binnen 6 weken. Daarna starten we samen met de eerste stappen in de transitie naar datagedreven werken.

Datagedreven werken wordt het nieuwe normaal!

Resultaten van datagedreven werken

In onze aanpak staat het realiseren van businesswaarde op korte termijn centraal. Wat datagedreven werken oplevert verschilt per situatie.  Eén ding is zeker: op basis van harde cijfers en feiten neem je betere besluiten. Je kan bijvoorbeeld denken aan:

Digitale dienstverlening optimaliseren

Digitale dienstverlening leent zich bij uitstek voor datagedreven werken, er is al veel data beschikbaar waarmee je aan de slag kan. De belangrijkste uitdagingen zijn:

  1. Bepalen welke data voor jou van toegevoegde waarde is en welke businesswaarde inzichten in de data je opleveren;
  2. Waar je die data kan vinden;
  3. Hoe je de data vervolgens visueel aantrekkelijk weergeeft, zodat overgegaan wordt tot actie.

Power Bi is hiervoor bijvoorbeeld een geschikte  tool. Lees hierover ook ‘continu datagedreven werken? Probeer Power BI.’

Klantcontacten persoonlijker, slimmer, toegankelijker maken

Ook ons kabinet ziet de kansen van datagedreven werken. Zo valt in de prinsjesdag stukken van 2018 te lezen dat het kabinet het verbeteren van de digitale dienstverleningals prioriteit ziet om burgers zo beter te kunnen helpen. Het kabinet maakt daarom budget vrij met als doe het contact tussen overheid en burgers te verbeteren.  Initiatieven worden gedeeld op het platform ‘digitale overheid’. Op basis van data wordt bijvoorbeeld gekeken waar en hoe de overheid burgers en ondernemers meer eigen regie kan geven.

Klanttevredenheid vergroten

Datagedreven werken kan helpen om beter en sneller in te spelen op de verwachtingen en wensen van de klant. Zo hielpen wij een call center van een grote organisatie om meer te doen met bestaande klantcontact-data. Door data krijgt de medewerker van het callcenter nu realtime inzicht over een bellende klant. Op basis van waarschijnlijkheid krijgt de medewerker aangereikt wat de vraag en het bijbehorende antwoord is. Resultaat? Blijere klanten! Want zij worden sneller en beter geholpen. Daarnaast heeft deze manier van werken gezorgd voor een enorme kostenreductie. 1,75 miljoen in dit geval. Wil je meer weten over deze case? Lees dan ook datagedreven werken zorgt voor kostenreductie.

Bekijk onderstaande cases waarbij we datagedreven werken succesvol hebben geïmplementeerd:

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven de bereikbaarheid verbeteren

Een fina...

Lees verder

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken door rapportage en analyse te borgen

Besluiten bij deze financiële dienstverlener worden nu nog vaak genomen op basis van buikgevoel en te weinig harde feiten en cijfers. Om de kwalit...

Lees verder

Case Financiële dienstverlener

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken zorgt voor kostenreductie

Er is besloten om de contact center-activiteiten van een financiële dienstverlener centraal aan te gaan sturen. Deze ontwikkeling heeft als doel o...

Lees verder

Case Prorail

Case: Prorail – Datagedreven werken om toegevoegde waarde zichtbaar te maken

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op...

Lees verder

Wil je meer leren over hoe datagedreven werken de performance van jouw organisatie kan verbeteren? Neem dan direct contact met ons op!