11/10/2021
inspiratie

Het perspectief van Fæbric op de Future of Work

De coronacrisis heeft de blik op werkgeverschap versneld veranderd. Veel organisaties bekijken hoe ze medewerkers meer vrijheid kunnen geven in waar, wanneer en hoe ze werken. Ook de toenemende rol van technologie vraagt om een herdefinitie van werken zoals we dat kennen. Saskia Kloostra en Roy Scheerder van Fæbric vertellen over hun perspectief op the Future of Work.

Fæbric helpt organisaties om dit soort tekenen van de tijd te interpreteren en ernaar te handelen. Saskia en Roy zagen tijdens verandertrajecten binnen organisaties een terugkerend thema: de noodzaak om werkgeverschap en werknemerschap anders te gaan bekijken. Enerzijds zijn oude hiërarchische uitgangspunten achterhaald en anderzijds veranderen digitalisering en robotisering de aard en inhoud van het werk. Daarom ontwikkelden ze een nieuw perspectief op werk, met aandacht voor de vier dimensies van individu, team, organisatie en wereld. Het perspectief laat organisaties en hun medewerkers nadenken of de manier waarop ze werken toekomstbestendig is.

Werkers in plaats van medewerkers

Volgens Saskia heeft de coronacrisis de opkomst van de ‘gig economy’ versneld, waarbij lange dienstverbanden plaatsmaken voor korte klussen. Deze verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt vervangt medewerkers door werkers en vervaagt de grenzen tussen intern en extern. Roy ziet dat de flexibilisering vaak ingegeven is door economische motieven: wat is het meest efficiënt en goedkoop? Daarbij verliezen mensen die het werk doen vaak hun verbinding met het doel en de organisatie waarvoor ze werken. Beiden menen dat organisaties zich veel meer de vraag moeten stellen hoe ze mensen optimaal in staat kunnen stellen het beste uit zichzelf te halen binnen een context die ze voldoening geeft. Zeker met het oog op de groeiende krapte op de arbeidsmarkt.

Verandering breed benaderen

Organisaties zijn zelf aan zet om hun definitie van werkgeverschap te veranderen. Volgens Roy vinden zelfs vakbonden dat organisaties in de beste positie zijn om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Verander dan wel tegelijkertijd op meerdere dimensies, is het devies van Fæbric. Voorheen was verandering te veel gericht op het bedrijfresultaat en gecentreerd rond één product, dienst, innovatie, installatie of marktbewerking. Wil je als organisatie het werk toekomstbestendig organiseren, dan loont het om de verandering breed te benaderen. En je af te vragen wat alle ontwikkelingen rond werk betekenen voor bijvoorbeeld de structuur, de processen, de cultuur, de formele besturing, het lerend vermogen en het welzijn.

Managers worden coaches

In die verandering zien Saskia en Roy een duidelijk andere rol voor managers. Die zijn tot nu toe opgeleid om in de rol van meester over medewerkers verantwoordelijkheid te dragen over processen en resultaten binnen een discipline. Terwijl elk resultaat nu afhankelijker wordt van verschillende disciplines, expertises en inzichten verspreid in de organisatie. Er valt dus nog steeds veel te organiseren, maar met een andere rol van managers. En een andere naam misschien: managers zullen vooral coaches worden. Fæbric voorziet dat de hiërarchische hark plaatsmaakt voor nieuwe structuren, die individuen in staat stellen zo goed mogelijk hun werk te doen. Daarin vormen teams de nieuwe sociale context, die ze het gevoel geven ergens bij te horen en aan bij te dragen.

De schoenen van medewerkers

Als voorbeeld van zo’n nieuw perspectief op werk in de praktijk noemen Saskia en Roy het verandertraject dat ze voor de NS begeleiden. Daar worden de commerciële organisatie en IT-organisatie samengevoegd in een agile structuur om meer wendbaar te zijn. De hamvraag daar is wie met welke kennis en kunde kan bijdragen aan oplossingen waar de wereld nu en over paar jaar om vraagt. Als tip voor organisaties om het werk anders te gaan inrichten, roept Roy op om echt een ander perspectief te kiezen en in de schoenen van medewerkers te gaan staan. Als je ontdekt wat hem of haar in het werk belemmert, dan ontdek je wat er wezenlijk moet veranderen binnen je organisatie.

Luister voor het hele verhaal onze podcast over het perspectief op de Future of Work van Fæbric, waarop dit blog is gebaseerd. Dit is de vierde  aflevering van een serie HofP Podcasts over de Future of Work. Ik ga hierbij, soms met een sidekick, in gesprek met experts en managers over hoe werk en organisaties er nu en in de toekomst uit kunnen zien. 

House of Performance
House of Performance
[email protected]

Over de auteur

Wij zorgen dat mensen, teams en organisaties kunnen excelleren. Binnen Nederland en ook daarbuiten doen wij dat door ze te adviseren en ondersteunen waar dat kan en te confronteren waar het moet.

House of Performance
[email protected]

Jouw
transformatie­partner in...

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is dit wat voor jou:

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in met onze consultants om vrijblijvend te sparren.

LinkedIn
Share
WhatsApp