27/11/1990
inspiratie

Waarom het zo lastig is om een high performing team te worden

Deze tekst is geschreven door Natascha Renkers

We kennen allemaal de piramide van Lencioni, toch? Bij House of Performance gaan we verder dan alleen het bekende model. De weg naar een high-performing team lijkt simpel op papier, maar de realiteit is weerbarstig. Laten we eens definiëren wat wij zien als een ‘high performing team’: een team dat buitengewoon effectief communiceert en samenwerkt op topniveau om gezamenlijke doelen te bereiken. 

Maar waar lopen teams vast? 

Vertrouwen, de ruggengraat van elk team, kan langzaam groeien maar snel afbrokkelen. Zelfs hechte teams kunnen door een incident in een onveilige onderstroom belanden, wat vaak leidt tot oppervlakkige harmonie, onderdrukte stemmen en subgroepvorming. 

Neem bijvoorbeeld een hecht marketingteam dat altijd open communiceerde. Maar toen een cruciaal project naderde, begon één teamlid meer werk op zich te nemen zonder dit aan anderen te laten zien. Ze voelde druk om te presteren en was bank om als niet competent gezien te worden als ze om hulp vroeg. De collega’s merkte wel haar toegenomen stress op maar sprak het niet direct uit.  Dit creëerde schijnharmonie en onderhuidse spanning. Mensen spraken minder, taken werden niet goed verdeeld. Het team raakte verdeeld en de eens sterke band begon te vervagen door onuitgesproken spanningen. 

Conflict vermijden lijkt verstandig, maar constructieve conflicten zijn waardevol voor teams. Ze laten verschillende perspectieven horen en leiden tot betere beslissingen. Maar in de praktijk blijft conflict ‘een vies woord’ of spannend en zo gaat er waardevolle informatie verloren. Medewerkers die zich minder uitspreken gaan vaak minder eigenaarschap voelen, worden minder creatief en gemotiveerd. Wederom een niet helpende uitkomst. 

 Een ander voorbeeld: bij een innovatief mediabedrijf had het developmentteam regelmatig vergaderingen om nieuwe ideeën te bespreken. Tijdens een van deze bijeenkomsten had een van de teamleden een idee voor een radicale verandering in het productontwerp. Hij hield zijn idee voor zich, omdat hij wist dat sommige teamleden tegen dit soort veranderingen waren. In de loop van de tijd begonnen meerdere teamleden zich minder uit te spreken en dit resulteerde in afname van eigenaarschap, maar ook tot stagnatie van vooruitgang en innovatie binnen het team. Dit voorbeeld toont aan hoe het vermijden van constructieve conflicten kan leiden tot verlies van waardevolle inzichten en bijdragen, maar ook motivatie en groei. 

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.  

Teams die al succesvol lijken, kunnen vastlopen als hun resultaten niet aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen. Ook al lijkt het goed te gaan, als de organisatie meer vraagt, is het cruciaal om te blijven groeien. Vaak horen we dat een team al resultaat boekt, de bovenste laag van de piramide, en dat hierdoor interventies niet meer nodig zijn. Als het resultaat voldoende is, is dit ook zo. Maar als de bedrijfsdoelstellingen anders zijn en er meer gevraagd wordt van het team dan het nu levert, is het zeer helpend om de piramide op te lopen en te onderzoeken waar dit team nog iets kan leren.  

Neem bijvoorbeeld een team dat uitblonk in het behalen van KPI’s voor klanttevredenheid en projectoplevering bij een grafisch ontwerpbureau. Ze leken bovenaan Lencioni’s piramide te staan, maar toen het bedrijf wilde herpositioneren in de markt en focussen op innovatie en creativiteit, bleven ze vasthouden aan hun bestaande aanpak. Hoewel hun prestaties goed waren, ontbrak het team aan nieuwe ideeën en creatieve benaderingen die pasten bij de nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Door vast te houden aan wat hen eerder succes had gebracht, negeerden ze de behoefte aan verandering en innovatie. 

Dit voorbeeld benadrukt dat zelfs bij het behalen van bestaande doelstellingen, teams moeten evalueren of deze doelstellingen nog steeds in lijn zijn met de veranderende behoeften van het bedrijf om groei en aanpassingsvermogen te waarborgen. 

Onze aanpak: diepgaande Teamanalyse ‘Lencioni op de Vloer’ aanpak

Wil je de dynamiek van je team echt begrijpen?
Probeer dan de ‘Lencioni op de Vloer’ aanpak! Elk teamlid, inclusief de leider, duikt individueel in de vijf treden van de piramide en geeft het team scores van 1 tot 10.
 

 1. Vertrouwen:
  Hoe diep gaat het vertrouwen tussen teamleden? Schrijf het op een notitie en plak het op de piramide.
 2. Confrontatie van Conflicten:
  Hoe tackelt het team conflicten?
  Is er open discussie en worden meningsverschillen effectief opgelost?
 3. Toewijding aan Besluitvorming:
  Zijn teamleden betrokken bij besluitvorming? Nemen ze beslissingen met consensus en betrokkenheid?
 4. Verantwoordelijkheid voor Afspraken:
  In hoeverre houden teamleden elkaar verantwoordelijk voor gemaakte afspraken?
 5. Resultaatgerichte Aandacht:
  Werkt het team effectief samen om gezamenlijke doelen te bereiken? Zijn individuele doelen ondergeschikt aan het teamresultaat?

De magie gebeurt wanneer alle notities naast elkaar op de piramide belanden.
Het creëert een visuele weergave van teamsterktes en -zwaktes, de perfecte aftrap voor een diepgaand gesprek.
 

In de nabespreking kan het team het volgende bespreken:
– Wat verdient aandacht? Zijn er patronen in de scores? Welke gebieden schreeuwen om verbetering?
– Wat te doen? Hoe kunnen we zwakke punten aanpakken en versterken? Wat zijn concrete acties om de teamdynamiek te verbeteren?
-Hoe een +1 stap? Wat kunnen teamleden individueel en als groep doen om positieve veranderingen te bewerkstelligen? 

Deze aanpak bevordert open communicatie en samenwerking. Het resultaat? Niet alleen een beter begrip van de teamdynamiek, maar ook concrete stappen naar verbetering. ‘Lencioni op de Vloer’ is niet slechts een momentopname, maar een lanceerplatform voor voortdurende groei en ontwikkeling binnen je team.  

Wil jij ook aan de slag met ‘Lencioni op de Vloer’ of andere manieren om samen een high performing team te worden?
Neem contact op dan bespreken we de mogelijkheden
 

Natascha Renkers
[email protected]

House of Performance
House of Performance
[email protected]

Over de auteur

Wij zorgen dat mensen, teams en organisaties kunnen excelleren. Binnen Nederland en ook daarbuiten doen wij dat door ze te adviseren en ondersteunen waar dat kan en te confronteren waar het moet.

Hamburgerstraat 30
3512 NS Utrecht

[email protected]
+31 30 239 33 60

House of Performance
[email protected]
Meer van House of Performance

Jouw
transformatie­partner in...

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is dit wat voor jou:

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in met onze consultants om vrijblijvend te sparren.

LinkedIn
Share
WhatsApp