Performance Improvement & Restructuring

Een complete benadering gericht op duurzame verbetering van de operatie

Neem nu contact op!

Performance Improvement & Restructuring gaat over het uitvoeren van maatregelen die leiden tot een sterkere operatie op de lange termijn, gebaseerd op een heldere operationele en financiële analyse.

Sterke fluctuaties in de vraag naar diensten en producten vereisen wendbaarheid in de waardeketens van organisaties. Binnen vrijwel alle sectoren worden organisaties voor de uitdaging gesteld om oplossingen te vinden voor bestaande structurele, onderliggende kwetsbaarheden en de weerbaarheid tegen de proporties van de acute veranderingen in het maatschappelijke en financiële landschap te verhogen.

Helder inzicht nodig om tijdig juiste acties te nemen

Managers hebben behoefte aan inzicht om zo binnen een kort tijdbestek de juiste acties te kunnen nemen op marktbenadering, bedrijfsvoering en financiering: op korte termijn om operationeel te blijven draaien, en op (middel) lange termijn om juist sterker uit de bestaande situatie te komen én meer waarde te creëren.

Effectieve ondersteuning in executie

Een heldere, inzichtelijke analyse vormt de basis voor een realistisch actieplan waardoor executierisico’s worden beperkt. Een korte tijdslijn tot actie en realisatie verbetert de liquiditeit en verhoogt het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het vertrouwen van stakeholders wordt bovendien versterkt.

Performance improvement

Wij ondersteunen bedrijven in het snel en duurzaam verbeteren van de operatie door middel van groeiversnelling, waardeketen optimalisatie en strategie-executie.

 1. Groeiversnelling
  • De effectiviteit van marketing, verkoop en de serviceorganisatie verhogen.
 2. Waardeketen optimalisatie
  • Betere prestaties op de werkvloer realiseren die zich vertalen in hogere operationele marges en bedrijfsresultaten, optimalisatie van het werkkapitaal en lagere operationele risico’s.
 3. Strategie-executie
  • De strategie vertalen naar doelen en gedragingen op team- en medewerkersniveau, zodat deze door de gehele organisatie consistent worden uitgevoerd.

Restructuring

Een onderneming kan in een situatie terecht komen waarin snel en gericht moet worden gehandeld om de financiële positie van de onderneming veilig te stellen en het vertrouwen van de stakeholders te behouden dan wel te herstellen. Wij dragen hieraan bij door herstructurering advies en crisis en interim management.

 1. Herstructurering advies
  • Snel inzicht verschaffen over de staat van de onderneming en de vooruitzichten op zowel de korte als middellang termijn. Focus op korte termijn is het verbeteren van de cashflow en liquiditeitspositie en constructieve interactie met belangrijke stakeholders.
 2. Crisis en interim management
  • Het tijdelijk invullen van managementposities die cruciaal zijn om een crisis succesvol te doorstaan. We brengen rust en stabiliteit en bepalen prioriteiten. We mobiliseren alle krachten om de organisatie op korte termijn weer op de rails te krijgen.

Performance Improvement & Restructuring over 5 assen

Om een compleet beeld van de financiële en operationele situatie, het verbeterpotentieel en de risico’s te geven, voeren we een korte, intensieve analyse uitVervolgens formuleren we actieplannen op basis van impact en benodigde realisatietijd, en ondersteunen we de uitvoering van deze acties tot realisatie. Onze analyse richt zich op vijf assen: Proces, Besturing, Gedrag, Leiderschap en Financieel. 

Proces

Wat is nodig om de primaire processen te optimaliseren, welke kosten worden gemaakt als gevolg van ineffectieve processen en hoe kan de operatie bijvoorbeeld op fluctuerende of lastig te voorspellen markt- en klantvragen inspelen. 

Besturing

Bepalen van de juiste stuurinformatie, koppelen van de operationele en financiële stuurinformatie, definiëren wie voor welke KPI’s verantwoordelijk is en hoe de te realiseren verandering wordt gemonitord. 

Gedrag

Analyseren hoe de cultuur de gevraagde verandering bevordert of juist remt, hoe medewerkers bij actuele vraagstukken betrokken zijn en hoe er onderling wordt samengewerkt om de benodigde oplossingen te realiseren. 

Leiderschap

Bepalen van de mate waarin medewerkers vertrouwen in het management hebben, welke leiderschapsstijl past bij de situatie waarin de organisatie zich bevindt en de acties die ondernomen moeten worden. 

Financieel

De analyse op de financiële as laat zien hoe de liquiditeitspositie zich op korte termijn ontwikkelt, wat hierbij de operationele en commerciële risico’s en verbetermogelijkheden zijn, het vermogen om op middellange termijn cashflow te genereren, welke opties en risico’s daarbij horen en hoe deze de financieringsbehoefte bepalen. 

Inzicht krijgen in de financiële en operationele status?

Wil jij snel waardevolle inzichten krijgen in de financiële en operationele status van de organisatie die jij leidt, bestuurt of waarin je (mogelijk) investeert?

Neem dan nu contact op met Joost Preyde of Ad Noordzij!