Performance Improvement & Restructuring

Performance Improvement & Restructuring gaat over het uitvoeren van maatregelen die leiden tot een sterkere operatie op de lange termijn, gebaseerd op een heldere operationele en financiële analyse.

Sterke fluctuaties in de vraag naar diensten en producten vereisen wendbaarheid in de waardeketens van organisaties. Binnen vrijwel alle sectoren worden organisaties voor de uitdaging gesteld om oplossingen te vinden voor bestaande structurele, onderliggende kwetsbaarheden en de weerbaarheid tegen de proporties van de acute veranderingen in het maatschappelijke en financiële landschap te verhogen.

Helder inzicht nodig om tijdig juiste acties te nemen

Managers hebben behoefte aan inzicht om zo binnen een kort tijdbestek de juiste acties te kunnen nemen op marktbenadering, bedrijfsvoering en financiering: op korte termijn om operationeel te blijven draaien, en op (middel) lange termijn om juist sterker uit de bestaande situatie te komen én meer waarde te creëren.

Effectieve ondersteuning in executie

Een heldere, inzichtelijke analyse vormt de basis voor een realistisch actieplan waardoor executierisico’s worden beperkt. Een korte tijdslijn tot actie en realisatie verbetert de liquiditeit en verhoogt het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het vertrouwen van stakeholders wordt bovendien versterkt.

Performance Improvement & Restructuring over 5 assen

Om een compleet beeld van de financiële en operationele situatie, het verbeterpotentieel en de risico’s te geven, voeren we een korte, intensieve analyse uitVervolgens formuleren we actieplannen op basis van impact en benodigde realisatietijd, en ondersteunen we de uitvoering van deze acties tot realisatie. Onze analyse richt zich op vijf assen: Proces, Besturing, Gedrag, Leiderschap en Financieel. 

Proces

Wat is nodig om de primaire processen te optimaliseren, welke kosten worden gemaakt als gevolg van ineffectieve processen en hoe kan de operatie bijvoorbeeld op fluctuerende of lastig te voorspellen markt- en klantvragen inspelen. 

Besturing

Bepalen van de juiste stuurinformatie, koppelen van de operationele en financiële stuurinformatie, definiëren wie voor welke KPI’s verantwoordelijk is en hoe de te realiseren verandering wordt gemonitord. 

Gedrag

Analyseren hoe de cultuur de gevraagde verandering bevordert of juist remt, hoe medewerkers bij actuele vraagstukken betrokken zijn en hoe er onderling wordt samengewerkt om de benodigde oplossingen te realiseren. 

Leiderschap

Bepalen van de mate waarin medewerkers vertrouwen in het management hebben, welke leiderschapsstijl past bij de situatie waarin de organisatie zich bevindt en de acties die ondernomen moeten worden. 

Financieel

De analyse op de financiële as laat zien hoe de liquiditeitspositie zich op korte termijn ontwikkelt, wat hierbij de operationele en commerciële risico’s en verbetermogelijkheden zijn, het vermogen om op middellange termijn cashflow te genereren, welke opties en risico’s daarbij horen en hoe deze de financieringsbehoefte bepalen. 

Jouw
transformatie­partner in...

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is dit wat voor jou:

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in met onze consultants om vrijblijvend te sparren.

LinkedIn
Share
WhatsApp